wpb21c2a4d.png
wp6313faf9.png
wp2f863fd8.png

© 2007 - 2009 Temsebrug.be

 

wpc0c6e7bc.png

wp3012d9dc.png

wp6d2da9b9.png

wp1e6e7cd9.png

wp0e13d218.png

wpa3ad41fd.png

wpecf5ef1d.png

wpa2323f9c.png

wp6afbc46f.png

wp2079e58b.png

wpe5eae462.png

wp6d88eddf.png

wpec5420d5.png

wp3820f579.png

wp04f019e8.png

wp9d392daf.png

wp1c8853d0.png

wpb302b537.png

wpc3d7c6e0.png

wp67a6e618.png

wp42222ab8.png

wpa4de918b.png

wpf4de37dd.png

wpd6c85fcc.png

wpfcf2a4c2.png

wp2bb97a5f.png

wp5a31a231.png

wp08a891f9.png

wpa116ea01.png

wp605185eb.png

wp76b5b721.png

wp0c5bb0aa.png

wp96540c7b.png

wpe113929f.png

wp20a8111e.png

wp94e875a3.png

wp5ffa0873.png

wpe714c4a1.png

Ontworpen door Franky Polfliet

wp0a2689e1.png

We zullen februari 2008 al beginnen met een slideshow van verleden maand.

Vandaag donderdag 31 januari 2008 was er storm en regen, geen echt gezond fotoweertje dus.

Het fototoestel moet nog wat meegaan...en ik ook.

1 februari 2008

 

De gebouwen van Belgomine verdwijnen stilaan maar zeker.

Er zijn ook een paar foto’s waar je de achterkant ziet van het gebouw dat afgebroken wordt.

Hier ga je binnenkort 1 groot gat zien als alles weg is.

Het zal voor veel mensen wennen zijn om dit uit het straatbeeld van Temse te zien verdwijnen.

Langs de kant van Bornem vorderen de werken aan het landhoofd ook goed.

3 februari 2008

 

Ik heb zondag gauw deze foto’s nog genomen want deze week zal hier alles wel helemaal plat liggen denk ik, al is het af te breken gedeelte nog heel groot.4 februari 2008

 

Op de plaats waar de laatste brugpijler moet komen zijn de sporen waar de kranen van Belgomine op reden reeds verwijderd.

Men is daar nu bezig het asfalt en beton aan het uitbreken.

Men breekt ook de magazijnen van Belgomine verder af.

Aan het landhoofd kant Temse is men bezig aan het dak van de machinekamer.5 februari 2008

 

Landmeters zetten de coordinaten uit van waar de laatste brugpijler moet komen.

Verder zie je de te slopen gebouwen gezien van kant N16 en oprit naar de huidige brug toe.

7 februari 2008

 

Arbeiders breken het dak af van de magazijnen van Belgomine.

Zoals je ziet zijn ze beschermd tegen de asbest bevattende golfplaten.

 

 

7 februari 2008

 

Langs de kant van Temse is men alles in gereedheid aan het brengen voor de bouw van de laatste brugpijler die ze morgen komen heien.

Hier komen ook de trappen en de fietshelling naar de nieuwe brug.

Volgens naar ik hoorde zal dit redelijk snel vooruitgaan omdat dit prefabstukken zijn die al grotendeels klaar zijn.

Op de Schelde is de de firma  Hye terug begonnen aan hun werkzaamheden.

Langs de kant van Bornem schiet de bouw van het landhoofd al goed op.

11 februari 2008

 

De plaats waar de trappen en fietshelling moet komen kant Temse wordt klaargestoomd.

Beton wordt uitgeslepen en uitgekapt..

15 februari 2008

 

Dezelfde werken, enkele dagen later.

Voor de rest  was het even wachten op de laatste buizen die voor de laatste brugpijler moesten dienen.

 

 

15 februari 2008

 

Vandaag werd de laatste brugpijler op zijn plaats gezet.

De twee buizen werden vrijdag voormiddag geplaatst.

Landmeters, werklieden, hoofd-en-werfopzichters zijn een onmisbare combinatie voor het bouwen van een brug.

Daarom wordt er regelmatig overlegd.

Alles verliep dan ook meer dan vlot.15 februari 2008

 

Bezoekje met helm en veiligheidschoenen aan de werf langs de kant van Bornem.

Het landhoofd nadert zijn voltooiing.

De voet waar de fietshelling en trappen komen is ook gegoten en ligt klaar voor verdere werken.

 

21 februari 2008

 

Arbeiders bouwen verder aan de “U” vorm waar de trappen en fietshelling in komt, en vanwaar men de nieuwe brug op kan.

Via de maquette kan je zowat volgen waar de werken zich situeren.23 februari 2008

 

De voet die moet dienen voor de fietshelling kant Bornem werd weer een stuk verder gebouwd.

Zoals gebruikelijk is er een voorbeeldje uit de maquette bijgevoegd.

Dit is gemakkelijk voor de mensen die niet weten waar de werken zich precies situeren, maar ook voor als alles klaar is en er van deze werken niets meer te zien is omdat deze bijna allemaal  in de grond verdwijnen.

25 februari 2008

 

Reliëfplaten worden aangebracht aan een wand van de “U” vorm.25 februari 2008

 

Op de Schelde is men bezig de bodem aan het kuisen.

De stenen moeten daar weggehaald worden omdat op deze plaats damplaten moeten komen voor verdere werken.

Op deze plaats komen immers de aanvaringspijlers.

De sleper “Treesje” van de firma Hye voer toevallig voor mijn lens.

25 februari 2008

 

Langs de kant van Bornem moest voor verdere werken aan het landhoofd het fietspad worden verlegd.

Deze omvatten een  nieuwe verharding, en voor de veiligheid het plaatsen van jersey’s naast de rijweg, en nadars rond de werf.

25 februari 2008

 

De afbraak van het dakgedeelte van de magazijnen van NV Belgomine moet handmatig gebeuren wegens de aanwezigheid van asbest in het onderdak.

Het dak gewoon met de kraan slopen zou anders te veel asbestdeeltjes laten rondvliegen.

Deze methode duurt langer, maar is in dit geval effectiever en gezonder.

27 februari 2008

 

Voor de verdere uitbouw aan het landhoofd kant Bornem moest het fietspad worden verlegd.

Op 27 februari 2008 was dit reeds gedaan.

Het fietspad loopt nu gewoon rond de werf en is zeer degelijk aangelegd en waar nodig werden de nodige waarschuwingsborden geplaatst.

27 februari 2008

 

Op het stukje maquette zie je waar de werken zich nu situeren.27 februari 2008

 

Onder de Schelde moeten ook een paar kabels komen.

Deze zijn voor allerlei electronische sturingen.

Die voorbereidingen en de boringen zelf gaan eerstdaags beginnen.

Op de Wilfordkaai van Temse staat al een deel materiaal klaar van de firma Dekabo.

Let op de boorbuizen en de bijhorende gel  (boorvloeistof)

De boringen gaan van start langs de kant van Bornem.Vanaf deze plaats zullen de boorwerken starten

 

Photobucket

29 februari 2008

 

De laatste foto’s voor februari.

Langs de kant van Bornem ligt de fundering er reeds in.

Arbeiders van de firma Cordeel bouwen lustig verder.