wpb21c2a4d.png
wp6313faf9.png
wp2f863fd8.png

© 2007 - 2009 Temsebrug.be

 

wpc0c6e7bc.png

wp3012d9dc.png

wp6d2da9b9.png

wp1e6e7cd9.png

wp0e13d218.png

wpa3ad41fd.png

wpecf5ef1d.png

wpa2323f9c.png

wp6afbc46f.png

wp2079e58b.png

wpe5eae462.png

wp6d88eddf.png

wpec5420d5.png

wp3820f579.png

wp04f019e8.png

wp9d392daf.png

wp1c8853d0.png

wpb302b537.png

wpc3d7c6e0.png

wp67a6e618.png

wp42222ab8.png

wpa4de918b.png

wpf4de37dd.png

wpd6c85fcc.png

wpfcf2a4c2.png

wp2bb97a5f.png

wp5a31a231.png

wp08a891f9.png

wpa116ea01.png

wp605185eb.png

wp76b5b721.png

wp0c5bb0aa.png

wp96540c7b.png

wpe113929f.png

wp20a8111e.png

wp94e875a3.png

wp5ffa0873.png

wpe714c4a1.png

Ontworpen door Franky Polfliet

wp2544f8ac.png

Aankomende trein

3 maart 2008

 

Op 3 maart werden machines geleverd in Bornem voor de horizontale boorwerken.

Deze gingen tegelijk ook van start langs de kant van Temse.

 4 maart 2008

 

De boorwerken zijn in volle gang.

De firma Dekabo  realiseren de plaatsing van  nutsleidingen met de hoogste precisie

Deze foto’s werden langs de kant van Temse genomen.

4 maart 2008

 

Verdere werken op de plaats waar de trap en fietshelling komt.5 maart 2008

 

Even de brug terzijde, maar onderstaande heeft er ook alles mee te maken.

 

 

Vandaag  werd de nieuwe loskade - beter bekend onder de naam 'Belgomine' - afwaarts de nieuwe en de bestaande Scheldebrug plechtig in gebruik genomen in aanwezigheid van Minister-President Kris Peeters en het schepencollege van Temse.

 

De uitvoerder van deze aanneming – Waterwegen en Zeekanaal NV - moet te allen tijde klokvastheid garanderen. Het totaalproject mikt immers op midden 2009 voor de definitieve afwerking van de 6 deelcontracten.

De werken aan de loskade startten op 1 december 2006 en einde november 2007 trok de aannemer THV Tweede Scheldebrug Temse de laatste spade uit de grond.

De nieuwe loskade bestaat uit een kaaiplateau van 120 m lengte en 48 m breedte. Het plateau is opgebouwd uit gewapend beton en gefundeerd op buispalen en combiwanden. De kaaimuur is deels uitgebouwd in de Schelde en heeft een zogenaamde ‘open structuur’. De muur bestaat uit 8 moten met elk een breedte van 15 m en een lengte van 48 m. De constructie is voorzien van een aanlegelement opgebouwd uit buispalen. Op- en afwaarts de loskade zijn nog twee paar meerpalen voorzien.

Buiten deze werken (opgenomen in een eerste deel van de bouwopdracht voor de loskade) is ook in een tweede deel van de opdracht de aanleg voorzien van een nieuw wandel- en fietspad dat nu volop in aanleg is. Het pad loopt aan de landzijde van de nieuwe inplanting Belgomine en sluit aan op het bestaande jaagpad langs de Scheldeoever. Dat laat toe dat recreatief wandel- en fietstoerisme veilig langs het bedrijf kan circuleren en naadloos aansluiting vindt op het rivieroevertracé.

Het project van de nieuwe loskade vormt voor Waterwegen en Zeekanaal een mooie invulling van één van haar belangrijke missies: het stimuleren van de watergebonden bedrijvigheid langsheen de waterweg. Daardoor wordt de binnenvaart gepromoot en het zware, belastende vrachtvervoer voor een deel van de weg gehouden. Waterwegen en Zeekanaal voert in dat licht een actief en stimulerend beleid met het oog op de bouw van nieuwe of de verbetering van bestaande kaaimuren. Bedrijven worden op die manier uitgenodigd om zich aan de waterkant te vestigen en hun economisch vervoer in belangrijke mate via de waterweg te doen verlopen.

Op die manier past de nieuwe exploitatielocatie ook in het kader van de verkeersverbetering op de N 16 en de verschillende aansluitingswegen van, naar en tussen de twee bedrijvenzones respectievelijk van Temse en Bornem.

Waterwegen en Zeekanaal NV en het gemeentebestuur van Temse stuurde een uitnodiging voor de  officiële ingebruikname van de nieuwe loskade van de vestiging Etn. D. Van Riet nv op woensdag 5 maart  in het Administratief Centrum De Zaat, te Temse.

 

Programma:

 

11.00 u:  ontvangst van de genodigden11.15 u:  welkomstwoord door Luc De Ryck, burgemeester van Temse11.25 u:  toespraak door ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV11.35 u:  toespraak door Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering11.45 u:   inscheping op m/s Blauwe Reiger en kort bezoek aan de loskade van op de Schelde.

En ja,  bij de werken van de nieuwe brug heb ik uiteraard van de situatie gebruik gemaakt om ze  te fotograferen vanop het water.

’t Was eens iets anders

De nieuwe loskade bestaat uit een kaaiplateau van 120 m lengte en 48 m breedte.

Het plateau is opgebouwd uit gewapend beton en gefundeerd op buispalen en combiwanden.

De kaaimuur is deels uitgebouwd in de Schelde en heeft een zogenaamde ‘open structuur’.

De muur bestaat uit 8 moten met elk een breedte van 15 m en een lengte van 48 m.

De constructie is voorzien van een aanlegelement opgebouwd uit buispalen. Op- en afwaarts de loskade zijn nog twee paar meerpalen voorzien.Ter hoogte van de loskade was het  moment de officiële inhuldiging.

Dit gebeurde door middel van de claxon/hoorn van de boot.

De knop waarop geduwd moest worden  door Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering werd aangewezen door de schipper.

Nadien was er applaus door alle aanwezigen.

12.15 u:  receptie in de ontvangstzaal van het Administratief CentrumErgens in 2009 zal dan de ontsluitingsweg komen die de vrachtwagens uit het centrum van Temse zal houden.

Op het bijhorend plannetje zie je dat de weg start op de Wilfordkaai, kant nieuwe gebouwen NV Belgomine.

Over de Kasteelstraat moet een nieuwe brug worden gebouwd, vervolgens gaat het traject door de terreinen van de pottenbakkerij Van Der Gucht, om vervolgens op het Stationsplein uit te komen.

De vrachtwagens rijden dan via de Parklaan naar de Viaduct toe en geraken zo direct op de  N16 Sint-Niklaas-Mechelen.Kant WilfordkaaiKant Stationsplein

6 maart 2008

 

Twee wanden van  “U” vorm waar de trap naar de nieuwe brug in komt worden gebetoneerd.

De firma Inter beton levert de beton, arbeiders van de firma Cordeel storten de beton tussen de wanden.

Verder zijn er hier nog twee foto’s van de boorwerken onder de Schelde.

Ik heb me laten vertellen dat deze boorwerken vandaag klaar zijn.<<-KLIK

13 maart 2008

 

De drie voorbije dagen heeft het serieus gestormt.

Er is toch verder gewerkt.

De firma cordeel is nog steeds langs beide zijden van de Schelde aan het werk.

Langs de kant van Temse is de trap en fietshellling wat verder gevorderd.

En de werken langs de kant van Bornem schieten ook al goed op.

De firma die de boorwerken onder de Schelde moest realiseren heeft daarmee gedaan en zijn reeds vertrokken.

19 maart 2008

 

Voorbije dagen werd er verder gebouwd aan beide zijden van de Schelde.

 

Aan de kant van Temse is men verder aan het bouwen aan de trap en fietshelling.

Kant Bornem aan één van de laatste wanden die daar moeten komen.

(Daar komt daarna nog 1 wand, en wordt de trap ook aangepast met een platform en trap naar de andere kant toe)

 21 maart 2008

 

Door de bouw van de nieuwe brug moest de jachthaven verhuizen

Een speciale pagina werd daar nu voor aangemaakt.

Je vind ze >> HIER << of via de knop “jachthaven”

22 maart 2008

 

De vroegere magazijnen van de NV Belgomine worden verder afgebroken.

22 maart 2008

 

De laatste wand van de trap en fietshelling is voorzien van bewapening.

Deze wand wordt deze week gebetonneerd.

Dat maakt dat de drie wanden klaar staan voor de plaatsing van de trappen.

Wanneer dit zal gebeuren is me nog onbekend.Prettig paasfeest

 

23 maart 2008

 

Een update met doorgestuurde geschiedenisfoto’s.

Klik daarvoor >> HIER <<

26 maart 2008

 

Vermits het paasverlof is in de bouwsector liggen de werken stil.

Juist het oude magazijn van Belgomine werd een stukje verder afgebroken.

Als het dakgebinte er dan nog af is kan de grijpkraan haar werk doen.

26 maart 2008

 

Vanaf nu zal ik ook regelmatig de firma Aelterman te Gent een bezoekje brengen om daar de vorderingen van de bouw van de metalen brugcontructie mee te volgen.

Op 26 maart 2008 was mijn eerste werkbezoek.

Klik daarvoor  >> HIER << of via de knop met als titel “Aelterman”

28 maart 2008

 

De Firma Aertssen NV werkt verder aan de sloping van het oude magazijn van de firma Belgomine.

Deze keer gaan ze tot de finish.

Maandag 31 maart zal er niet veel meer rechtstaan.

 29 maart 2008

 

The day after...31 maart 2008