wpb21c2a4d.png
wp6313faf9.png
wp2f863fd8.png

© 2007 - 2009 Temsebrug.be

 

wpc0c6e7bc.png

wp3012d9dc.png

wp6d2da9b9.png

wp1e6e7cd9.png

wp0e13d218.png

wpa3ad41fd.png

wpecf5ef1d.png

wpa2323f9c.png

wp6afbc46f.png

wp2079e58b.png

wpe5eae462.png

wp6d88eddf.png

wpec5420d5.png

wp3820f579.png

wp04f019e8.png

wp9d392daf.png

wp1c8853d0.png

wpb302b537.png

wpc3d7c6e0.png

wp67a6e618.png

wp42222ab8.png

wpa4de918b.png

wpf4de37dd.png

wpd6c85fcc.png

wpfcf2a4c2.png

wp2bb97a5f.png

wp5a31a231.png

wp08a891f9.png

wpa116ea01.png

wp605185eb.png

wp76b5b721.png

wp0c5bb0aa.png

wp96540c7b.png

wpe113929f.png

wp20a8111e.png

wp94e875a3.png

wp5ffa0873.png

wpe714c4a1.png

Ontworpen door Franky Polfliet

wp738c92d8.png

Een zicht van de Temsebrug zoals we de Temsebrug nooit meer zullen zien in de realiteit.

Als herinnering mocht ik hier een prachtig schilderij van kunstenares Irena Colleman uit Temse plaatsen.

Op 30 september 2008 werd na 5 geplaatste brugdelen de oever van Bornem bereikt.

De dienst Waterwegen en Zeekanaal, Aelterman, Sarens, Cordeel, en Michielsens zorgden door een optimale samenwerking en perfecte timing voor een uitstekend resultaat.

 

1 Oktober 2008 (9u)

 

Het vullen van Scheldepijler 1 (met de verwijderde bult)

is op deze foto’s bijna voltooid.

 

 ACLAGRO NV doet naartsig verder met de aanleg van de fietspaden.

Nu alle vaste brugdelen geplaatst zijn, er daar nog een wekenlang laswerk aan nodig is vooraleer de brede platen voor wapening en brugdek kunnen worden aangebracht,

zal het fotowerk hier wat saai beginnen lijken.

Maar ik blijf alles uiteraard nog volgen, en probeer wel wat variatie in de verslaggeving te brengen.

Ook ACLAGRO NV die al maanden met de grond en wegenwerken bezig is, kan vanaf nu een ééntonig fotoverslag weergeven.

Maar er is op de vele kilometers aan te leggen wegdek, fietspad, greppels, en jerseys altijd wel “iets” te zien.

Volg ook de laatste krantenartikels via de knop “media”.

Je zal daar kunnen lezen dat de brug “uitzonderlijk” goed vordert.

Het staat nu al vast...

Op zondag 31 mei 2009 is het hier in Temse en in Bornem

GROOT feest ter gelegenheid van de openstelling van de nieuwe brug.

2 oktober 2008

 

Scheldepijler 1 zit vol beton.

Deze kan dus ook verder afgewerkt worden.

Langs de kant van Bornem, op het fietspad dat onder de Temsebrug loopt, staat een hoogtewerker voor de lassers van bruggenbouwer Aelterman.Van hierop is het mogelijk om de dwarsstukken

deftig te kunnen lassen.

De uitsparing die tussen het nieuw aangelegde fietspad

en de greppels was gelaten werd vandaag opgevuld.

Hierop komen later de betonnen jerseys.

Het fietspad dat via Sas naar de N16 loopt begint ook al vorm te krijgen.

En de firma KONTRIMO heeft achter de nadars op de Temsebrug  ter hoogte van Scheldepijler 3 een contructie geplaatst.

Waarschijnlijk wordt hier een verbinding gemaakt naar de nieuwe brug om allerlei werkzaamheden vlotter te laten verlopen.

4 oktober 2008 (zaterdag 9 uur)

 

De coufrage voor de betonwerken aan Scheldepijler 1

werd vrijdag verwijderd.

De nis waar een countergewicht van de nieuwe

brug in moet komen is een feit.

Ook op zaterdag word er volop gelast en geslepen in

de voor regen en wind afgeschermde werkplaats.

Op vrijdag regende het goed, maar de aanleg van de fietspaden ging toch onverminderd verder.

Er liggen weer een paar delen klaar om rode beton in storten.En voor dit voorbijvarende passagierschip zullen vanaf ongeveer februari 2009 2 bruggen moeten opengaan.

6 oktober 2008

 

Vandaag werd al een deel rode beton gestort voor de nieuwe  fietspaden.

Op de nieuwe brug gaan de las, brand en slijpwerken gewoon verder.

8 oktober 2008 (9 -10 uur)

 

Een deel van de fietspaden is verder afgewerkt.

Morgen wordt wellicht het laatste stuk rode beton gegoten.

Hiervoor waren de voorbereidingen volop bezig.

 

Een arbeider slijpt een putrand af die te hoog zat.De constructie die Kontrimo heeft geplaatst doet dienst om naar de pijlers te gaan.

Dit is een hele verbetering.

Vroeger ging men steeds via de stalen gebinten van de Temsebrug naar beneden om daar te geraken.

Langs de kant van Temse doet men ook verder op de N16 vanaf het traject Viaduct tot aan de Temsebrug.

Bomen worden verwijderd om plaats te maken, rioleringen gestoken.En de firma Fabricom is ook aan werken begonnen.

10 oktober 2008 (10 - 11 u )

 

Een deel van de predals zijn aangekomen en worden op het ponton geladen.

Maandag begint Cordeel met de plaatsing van de predals.Op het eerst geplaatse brugdeel wordt het laatste deel beton gestort.

Het was vrijdag een stralend weertje, de passagiers op de boot

Jan Plezier hadden geluk met hun Scheldetochtje.Het nieuwe fietspad is in gebruik genomen.

“We worden verwend” is iets wat ik vandaag van een

tevreden fietser hoorde zeggen !!

 

ACLAGRO NV had voorlopig gedaan met de aanleg van de fietspaden.

Vandaag werd het laatste deeltje gegoten.

Tegen maandag zullen ze allemaal wel worden opengesteld.De firma Aelterman is klaar en bezig met alles in te pakken.

Een extern bedrijf

breekt op de brug al de stellingen van de lassers af.

11 oktober 2008 (zaterdag 11 u )

 

De stellingen worden verder afgebroken.

Een externe firma was met minstens 4 arbeiders ter plaatse.13 oktober 2008 (10 uur)

 

Vandaag is men begonnen met het leggen van de predals op de brug.

Op het ponton lagen al predals klaar voor ongeveer 75 meter.

Predals, ijzernetten plaatsen en daar de beton bovenop is weer goed voor ettelijke weken / maanden werk !!13 oktober 2008 (15u30 en nog 23°)

 

2 arbeiders van Cordeel die al heel de dag predals legden.

Langs de kant van Bornem is ACLAGRO NV met verschillende dingen tegelijk bezig.

Zo werd wanneer ik er was een voorlopige verhoging aangebracht om de fietsers daar veilig af te kunnen laten rijden.

Verder is men bezig met het uitlijnen van aan te leggen boordstenen greppels enz...

Ook met de verdere afwerking van het nieuwe fietspad, maar naar de nieuwe brug toe is men bezig.

Dat komt later op foto.

En langs de kant van Temse waren twee arbeiders van ACLAGRO NV aan een ijzeren kooi bezig waaraan

bevestigingspunten bevestigd zijn..

Deze kooi wordt volledig ingebetonneerd met de bevestigingspunten een deel boven het afgewerkte niveau.

Deze bevestigingspunten dienen later om de variabele signalisatieborden boven de N16 aan vast te maken..

14 oktober 2008 (15 uur)

 

De ijzeren kooien met de bevestigingspunten voor de  variabele signalisatieborden staan op hun plaats.

Er werd nog extra betonijzer bij gestoken.

Dan staan ze klaar om te betonneren.

Ter hoogte van  het begin van het Vlietpark komen de eerste signalisatieborden,  en een 100 meter verder naar de brug toe komen de tweede signalisatieborden.

Oftewel, vôôr en na de bocht naar de nieuwe brug toe.Zicht op het eerste brugdeel, en over de vaargeul naar de andere kant toe.

Je ziet tot waar de predals al gelegd zijn..

Werken  aan het fietspad voor de aansluiting met de brug.

2 seconden op een volle werkdag gestoord doen

,...of was’t nu omgekeerd?

15 oktober 2008

 

Werken voor de aansluiting van het fietspad naar de brug.16 oktober 2008

 

Demako NV brengt materiaal aan voor te leveren werken.

Hierover later meer.De predals op de nieuwe brug zijn zo goed als gelegd.

17 oktober 2008

 

Vanaf maandag gaat men  beginnen met de plaatsing van de greppels en jerseys.

Dit vanaf Viaduct in Temse tot aan de nieuwe brug.

Omdat deze greppels en jerseys doorgetrokken worden tot de nieuwe brug gaan die over de bestaande oprit naar de oude brug toe, en zo wordt die daarmee compleet afgesloten.

Voor de fietsers en voetgangers is er vandaag reeds een verharde omleidingsweg gemaakt.

Via de oprit naar de oude brug toe moet men vanaf maandag een stuk over de werf van het landhoofd kant Temse, om vervolgens juist voor de nieuwe brug af te slaan richting N16, en zo naar de Temsebrug toe.

 

Door de plaatsing van de greppels en jerseys zal men vanaf de Kasteelstraat, Guido Gezelleplaats, de Stationstraat, en Viaduct in Temse een veranderd straatbeeld krijgen.

Waar nu bovenaan de afsluitingen staan wordt dat nu een betonnen boord van ongeveer 80 cm hoog.

Arbeiders van Aclagro NV ruimen de laatste resten van de werken op.

En Glenn maakte zich onsterfelijk met zijn naam in het beton.Ook langs de kant van Bornem zal men volgende week greppels en jerseys plaatsen.

Er waren vrijdagmiddag nog volop voorbereidingswerken bezig.

Zo werd de betonnen ondergrond voor de jerseys nog gegoten.20 oktober 2008 (10 uur)

 

De firma Kontrimo bouwt stellingen rond elk gat dat later moet dienen als scharnierpunt voor het open en dichtgaan van de brug.

Leak repairs specam is vandaag begonnen met het installeren van machines die de gaten moeten uitfrezen

tot op een honderste van een millimeter.

Zowel links als rechts van de nieuwe brug moeten alle gaten dezelfde zijn.

Vandaag is men begonnen met het leggen van de ondergrond voor greppels en jerseys.

Deze foto’s zijn kant Bornem genomen, maar na de middag werd ook al gestart kant Temse.En op de andere kant van het opengaand gedeelte van de  brug is  Cordeel volop bezig met betonnetten te plaatsen.

21 oktober 2008

 

Vandaag is een deel fundering voor de greppels gegoten kant Temse.22 oktober 2008

 

De plaatsing van betonnen greppels kant Temse ging vandaag onverminderd verder.

Op sommige foto’s kan je de bocht naar de nieuwe brug al onderscheiden.

Leak repairs specam bezig aan de uit te kotteren gaten.

23 oktober 2008

 

De fundering voor de jerseys is gelegd vanaf de nieuwe brug,

tot aan de oprit naar de N16 aan Viaduct te Temse.Leak repairs specam volop bezig aan de uit te kotteren gaten.24 oktober 2008

 

Tussen de reeds geplaatse fundering en greppels wordt de baan opgekuist en afgeschraapt tot de juiste diepte.

De ijzervlechters van Cordeel kunnen nog goed verder met de aanleg van de betonnetten op de brug.De firma Leak repairs specam heeft langs de kant van het  fietspad op de brug stabiliteit nodig om

op te kunnen werken, en/of hun machines op te plaatsen.

Hiervoor leggen arbeiders van Cordeel met de hulp van een kraan van Aertssen dikke houten balken op het fietspad.25 oktober 2008

 

Een luchtfoto die op 25 oktober 2008 genomen werd door KONTRIMO.

Meer luchtfoto’s van deze datum via de knop “Luchtfoto’s”, of klik HIER

27 oktober 2008

 

Werkzaamheden aan N16 ter hoogte van Viaduct Temse.

Leak repairs specam aan het werk.Op het langste stuk brug is het betonijzer bijna allemaal gelegd.

Hierna kunnen de betonwerken terug starten.

Onder de nieuwe brug, tegen het landhoofd van kant Temse is men bezig een collectorput te steken.29 oktober 2008

 

Leak repairs specam is aan verschillende gaten tegelijk bezig.

Eind van volgende week zal deze kant van de brug klaar zijn, en kunnen ze aan de overkant van het opengaand gedeelte beginnen.

 

 

Een autostrade van betonijzer.

 

Morgen begint men het langste stuk brug te betonneren.

Dit gaat gebeuren in 5 verschillende stukken.

50 meter wel, 50 meter niet.

Dit zo over de hele lengte.

Eén van de komende dagen worden dan de overige 5 stukken bij gebetonneerd.

Daarna komt er dan een tweede laag beton bovenop.

Vandaag was men bezig met de opruimwerken van het overtollige betonijzer, en men was ook de zijwanden van de brug aan het afdekken met plastiek.30 oktober 2008

 

Vandaag hebben de firma’s Lecam en Cordeel de 5 verschillende stukken op de brug gebetonneerd.

De hoge hekkens die al twee maanden niets staan te doen op de Temsebrug worden eerstdaags verwijderd.

Het betonneren gaat via de brug zelf, in plaats van het oorspronkelijke idee om het te doen via de Temsebrug.

Ik denk dat niemand zal spijt hebben dat die hekkens daar eindelijk weg zullen zijn.Vandaag was het de laatste werkdag , dit door de komende feestdag van Allerheiligen en een inhaalrustdag in de bouwsector.

Omdat ik hier dan ook de maand oktober af kan sluiten, wens ik jullie een aangenaam halloween.

Halloweentochten zijn er her en der, ik doe er vrijdagavond eentje mee in de bossen van Waasmunster !