wpb21c2a4d.png
wp6313faf9.png
wp2f863fd8.png

© 2007 - 2009 Temsebrug.be

 

wpc0c6e7bc.png

wp3012d9dc.png

wp6d2da9b9.png

wp1e6e7cd9.png

wp0e13d218.png

wpa3ad41fd.png

wpecf5ef1d.png

wpa2323f9c.png

wp6afbc46f.png

wp2079e58b.png

wpe5eae462.png

wp6d88eddf.png

wpec5420d5.png

wp3820f579.png

wp04f019e8.png

wp9d392daf.png

wp1c8853d0.png

wpb302b537.png

wpc3d7c6e0.png

wp67a6e618.png

wp42222ab8.png

wpa4de918b.png

wpf4de37dd.png

wpd6c85fcc.png

wpfcf2a4c2.png

wp2bb97a5f.png

wp5a31a231.png

wp08a891f9.png

wpa116ea01.png

wp605185eb.png

wp76b5b721.png

wp0c5bb0aa.png

wp96540c7b.png

wpe113929f.png

wp20a8111e.png

wp94e875a3.png

wp5ffa0873.png

wpe714c4a1.png

Ontworpen door Franky Polfliet

wp8052c4ca.png

2 februari 2009

 

Een nieuwe winterprik met matige vorst.

Het was min 1 en er viel een pakje sneeuw.

Ik denk niet dat er vandaag gewerkt is.

 

Foto’s:

- Zicht op de oude oprit naar de Temsebrug.

- Zicht op de “S” bocht.

- Zicht naar de nieuwe brug.

4 februari 2009 (11 uur)

 

Cordeel heeft reeds een deel van de rechterwand gebetonneerd, en ook aan de aansluiting met de brug werd al een betonnen balk gegoten.

De arbeiders die de afwateringsbuizen onderaan de nieuwe brug bevestigen zijn al een eind opgeschoten.En op de Wilfordkaai in Temse werden nog een deel

betonnen reliefstukken geleverd.

Zoals al eerder gezegd komen die op het talud tussen het

oud en nieuw landhoofd kant Temse.

5 februari 2009

 

Aclagro NV werkt verder aan de N16 kant station Temse.

En als je naast het spoor werkt komt er al eens een trein voorbij natuurlijk.

Onderstaande zag ik al komen toen hij nog op de brug in Bornem was.Cordeel is langs de kant van Bornem de betonnen vlotplaat aan het plaatsen.

De nodige ruimte werd uitgegraven, en was al bezig met de wapening.En op het nieuw stuk Rijksweg in Bornem

waren ook werken aan de gang.

Ik ga daar wel eens kijken bij droger weer!

Nog een paar weken geduld voor de plaatsing van de beweegbare brugdelen.

9 februari 2009

 

Cordeel is nog steeds bezig met de plaatsing van de afwateringsbuizen onder de nieuwe brug.

Aclagro NV plaatst kolken en rioleringsbuizen langs zowel de kant van Temse als van Bornem.Cordeel bouwt verder aan de betonnen muur.

Een deel van de bekisting was reeds geplaatst.

Het water in de Schelde kwam toen ik er was juist gelijk met de bodem van de basculekelder.

Toeval, en een fotootje waard...

10 februari 2009

 

Storm boven ons land.

Regen en wind teisterden ook de werken aan de Temsebrug.

Ik ben niet gaan kijken, maar wellicht is er vandaag niet gewerkt.

Toch was ik rond 17 uur weer op de Wifordkaai van Temse,

maar voor iets anders.

Door het springtij en de hoge waterdruk sijpelde op een 6-tal plaatsen water door de kaaimuur op de Wilfordkaai van Temse.

De brandweer van Temse legde preventief wat zandzakjes op de lekken.

Meer kunnen ze trouwens niet doen!

In 1906 en 1953 stond het water op de Wilfordkaai meer dan een meter hoog.

Hopelijk wordt het stilaan beter weer, want er resten slechts 108 dagen meer voor de nieuwe Temsebrug ingehuldigd zal worden.

Daar moet dan nog afgetrokken worden.

28 dagen van zater en zondagen.

6 hoog of rustdagen

Paasmaandag Maandag, 13 April 2009  

Dinsdag 14 april 2009 (inhaalrustdag)

Woensdag 15 april 2009  (inhaalrustdag)

Feest van de Arbeid Vrijdag, 1 Mei 2009

Vrijdag 22 mei 2009 (brug Hemelvaart)

O.H. Hemelvaart Donderdag, 21 Mei 2009

Als ik mij niet misreken schieten er nog 74 werkdagen

over om de nieuwe brug klaar te krijgen.

 

11 februari 2009 (10 uur)

 

Arbeiders zijn bezig aan de plaatsing van de brugdekvoegen op de vlotplaat langs de kant van Temse.

Dit is een constructie is dat het "leven" tussen de brug en het vasteland moet opvangen.

En de werken aan de afwateringsbuizen onder de brug gaan verder.

12 februari 2009

 

Ik ben door omstandigheden niet aan de werf van de brug geraakt, maar er waren vandaag ook verschillende zware sneeuwbuien.

Veel zal ik niet gemist hebben denk ik.

13 februari 2009

 

Aclagro heeft het glooiend stuk naast het fietspad kant Temse opgekuist.

Het staat nu zowat klaar om te zaaien als het er de tijd voor is.

Ook tussen het landhoofd kant Temse en het aanpalend gebouw was Aclagro de boel aan het opkuisen.Aclagro heeft samen met Cordeel het wegdek en fietspad aangesloten aan de brug kant Temse.

De rechtse wand kant Bornem was nog niet gebetonneerd.

Zelzate centrum, hmm...

En de laagwerker was zich aan het opvouwen.

Tevens zit de werkweek er op.

14 februari 2009

   

                                  

(kranten en andere media, graag bronvermelding a.u.b.)

 

Nog enkele dagen en dan start de firma Sarens met het plaatsen van de beweegbare brugdelen.

Net zoals het plaatsen van de vaste delen, werkt Sarens  dit keer terug in onderaanneming van Aelterman.

Het plaatsen van de beweegbare delen zal nu ook terug gebeuren met behulp van een ponton, maar dit keer zal het iets complexer zijn...

 

Woensdag of  donderdag komt het ponton  aan en worden er eerst ankers geplaatst aan kant Dendermonde.

Vanaf donderdag gaat ook de sperring in voege en zal het scheepvaartverkeer nog enkel onder het vast gedeelte kunnen varen.

De plaatsing van het brugdeel zal vrijdag 20/02 met hoog water plaatsvinden. (indien alles optimaal verloopt)

 

Om dit deel te plaatsen zal er deze week een platform gebouwd worden op P3 (pijler aan kant Temse).

Op vrijdag zal men dan het brugdeel (in horizontale positie) met behulp van de Sarens trailers op dit platform rijden waarna er na fijnpositioneren de assen geplaatst kunnen worden.

Het plaatsen van de assen zal op maandag 23/02 en dinsdag 24/02 gebeuren.

Wanneer het brugdeel gemonteerd is, zullen de trailers van het platform naar het ponton gereden worden, waarna het ponton terugkeert naar Aelterman voor het volgende deel.

Ondertussen zal de firma Sarens het geplaatste brugdeel dan in verticale positie hijsen met behulp van strandjacks (een soort vijzel met kabels).

Op donderdag 26/02 zal de sperring opgeheven worden.

 

Voila, dat is in een notedop wat er de komende 2 weken gaat gebeuren.

Ik weet weeral wat doen J

PERSBERICHT

 

Maandag 16 februari 2009

 

Tweede Scheldebrug krijgt beweegbare brugdelen

 

ANTWERPEN – Op de werf van de Tweede Scheldebrug tussen de gemeentes Temse en Bornem kan overgegaan worden tot plaatsing van de beweegbare brugdelen. Daarbij zal, zoals bij de delen van de vaste brug, handig gebruik gemaakt worden van de natuur, namelijk de getijdenwerking op de Schelde.

Na een tweedaagse reis per ponton zal het eerste beweegbare brugdeel op 18 februari 2009 de Tweede Scheldebrug bereiken. Dit brugdeel, dat ongeveer 400 ton weegt, wordt de week die daarop volgt ingevaren en gemonteerd aan de kant van Temse. De week van 3 maart 2009 is de kant van Bornem aan de beurt. Daar wordt onder toeziend oog van Vlaams minister-president Kris Peeters het tweede beweegbare brugdeel van ongeveer 470 ton op zijn plaats gebracht rond 5 maart 2009.

Opmerkelijk is het procédé waarmee de mobiele delen van de Tweede Scheldebrug worden geplaatst, omdat daarbij gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke getijdenwerking van de rivier. Tegen de bestaande brug wordt namelijk een ponton afgemeerd met daarop de klap, gepositioneerd op zelfrijdende hydraulische platformwagens. Bij opkomend getij wordt dit geheel op de aanvaarconstructie, die de pijlers van de brug moet beschermen, gereden.

De plaatsing van de mobiele brugdelen is het sluitstuk van de werken aan de Tweede Scheldebrug. Hierna gaan de werken in één rechte lijn naar oplevering. Eens de brugdelen gemonteerd zijn, kunnen de elektromechanische aandrijvingen van de brug aangesloten worden. Na de winterprik wordt ook de tweede fase van de wegeniswerken terug opgestart. Eind mei 2009 moeten de twee Scheldebruggen met een druk op een knop bediend kunnen worden.

 

Streefplanning

 

Kant van Temse :

 

 

Kant van Bornem :

 

Meer informatie :

 

Ir. Toon Van Gils, leidend ambtenaar Tweede Scheldebrug – Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde – gsm 0473/44.01.72 – e-mail – antonius.vangils@mow.vlaanderen.be

en.be Met vriendelijke groet

Carolien Peelaerts

Regionale Communicatieverantwoordelijke

Cel Communicatie

Afdeling Zeeschelde

Waterwegen en Zeekanaal NV

Lange Kievitstraat 111-113

2018 Antwerpen

T +32(0)3-224 67 19

F +32(0)3-224 67 05

M +32(0)498-94 58 88

www.wenz.be

 

16 februari 2009 (14 uur)

 

De firma Aelterman leverde vanmiddag al een en ander.

Het grootste stuk is een voeg.De firma Cordeel legde vandaag de brugdekvoeg kant Bornem.

Aclagro werkt volop verder aan de heraanleg N16 kant Bornem.

En een tweede ploeg was buizen aan het leggen voor nutsleidingen.

En Janssens verkeerstechnieken is bezig met voorbereidingen op de plaatsen waar de signalisatieportieken moeten komen.

 

17 februari 2009 (10 uur)

 

De firma Sarens brengt allerlei zwaar materiaal aan om vermoedelijk straks te beginnen aan de bouw van het platform waarover hier hogerop meer te lezen valt.

14u30 - 16 uur.

 

De firma Sarens is volop aan voorbereidingen bezig om het eerste brugdeel te plaatsen

Dat brugdeel dat 400 ton weegt is al onderweg

en zal hier tegen morgenmiddag zijn.

Er werd vandaag o.a. slib geruimd in de basculekelder

om het platform in te bouwen.

Het plaatsen ervan begon rond 15u30.

En op de brug werd langs links en rechts een stuk gelast dat moet helpen om het brugdeel op zijn plaats te krijgen.18 februari 2009

 

Woensdagmiddag 18 februari kwam rond 13u30 het

eerste beweegbare brugdeel toe.

Dit brugdeel weegt 400 ton.

Aan het brugdek is zoals je ziet een 'staart'  bevestigd, een metalen arm die onder het wegdek komt.

 

Dit zijn de ballastarmen met de ballastkist

( 131 ton staalblokken erin, 12 ton beton )

De twee beweegbare delen van de nieuwe brug bedragen elk 28 meter.

Ze worden geopend door de masten neer te halen met hydraulische vijzels.

Morgen (donderdag 19 februari) begint de sperring van de vaargeul.

De scheepsvaart kan dus niet meer door de vaargeul,

maar moet onder de brug door.

Morgen zal men het ponton met het brugdeel  100 meter voor de vaargeul plaatsen, en zal men ook de lieren aan de palen van de oude brug bevestigen.

Door de sperring zal men ook signalisatieborden en verlichting plaatsen.

Donderdag  worden ook de strandjacks voorbereidt.De firma Sarens bouwt verder aan het platform.

Cordeel betonneerde vandaag de aansluiting

van de weg met de brug kant Bornem.

Een  ploeg van de firma Aelterman is begonnen met de plaatsing van de afsluiting aan de onderhoudsweg.

19 februari 2009 (8u45 - 9u15)

 

Het ponton lag op dit uur nog ter hoogte van de Kaailopers.

Vandaag begon de sperring, het sein stond dus op “rood”,

en dat werd al redelijk goed opgevolgd.

Het scheepsverkeer moet dus onder de vaste brug door in plaats van via de vaargeul van het opengaande deel van de Temsebrug.

De rivierpolitie hield trouwens een oogje in het zeil.

En het platfom was ook al klaar.

13 uur - 14 uur

 

Het positioneren van het ponton is volop bezig.

En arbeiders van Kontrimo bouwen stellingen aan de scharnierpunten.Dezer dagen kom ik veel meer fotografen tegen dan anders...

hoe zou dat nu komen

Op de nieuwe brug was ook een cameraploeg de werkzaamheden aan het filmen.

Ze namen ook een interview van o.a.

Freddy Govaert (witte helm) Algemeen werfleider.

En  ir. Toon Van Gils, (met hoed) leidend ambtenaar Tweede Scheldebrug

 was ook discreet aanwezig.

Wat foto’s van het buitenrijden van de klap bij Aelterman <<--Klik

20 februari 2009

 

Het eerste beweegbaar brugdeel wordt vandaag geplaatst.

Om 9u45 begon men met het draaien van de klap.

Het ponton werd ook op zijn plaats geduwd

Op de foto’s in de slide staat telkens het uur vermeld.

En nu wacht ik even op hoogwater.

Wanneer de moment er dan is zal men straks

het transport op de pijler rijden.

De strand jacks staan klaar om de klap tegen te houden terwijl de draaiassen gestoken worden.

 

 

12u45 - 14 uur

 

Ik pak de draad weer op om 12u45.

De kamags zijn al een heel eind op de pijler met het platform gereden.

De postionering van de klap verliep uiterst vlot.

De assen van de klap worden  maandag gestoken door de firma Demako uit Zwijndrecht

De werkzaamheden starten om 7u30 en zouden dinsdagavond klaar moeten zijn.

 

 22 februari 2009

 

De klap weegt 400 ton en het gewicht van zo 2 kamags ken ik niet.

Mij lijkt de stevigheid van deze pijler wel al bewezen, al komen er nu nog geen trillingen bij te pas.

De strand jacks en bijhorende hulpstukken.

23 februari 2009

 

De firma Demako is volop bezig met het plaatsen van de draaiassen.

Die assen bestaan uit hoogwaardig roestvrij staal.

1 as weegt 1100 kg.

Aelterman werkt verder aan de leuning van het onderhoudspad.

Door de regen moesten de lassers werken in een geïmproviseerd tentje.

De trappen langs de kant van Bornem, net voor het gebouw van de brugwachter worden ook aangepast.

Men is bezig met aanvullingswerken waarop een betonnen platform gegoten zal worden.

Van daar zal de trap dan haaks verder naar beneden  geplaatst worden.

De firma Cordeel begon vandaag aan de andere kant van de vaargeul met voorbereidingen voor de plaatsing van de brugvoeg.

 

Ik spotte vandaag op de brug ook Luc De Rijck (met sjaal) burgemeester van Temse, en Freddy Verbeke, schepen van openbare werken van Temse.

En omdat een fotograaf gedoemd is om alles te zien, overal op tijd bij te zijn en verplicht is om alles te delen wil ik jullie deze Vlaamse grap niet onthouden.

24 februari 2009 (10 uur)

 

De firma Sarens is volop de bezig met de strand jacks te plaatsen.

Aan de linkerkant waren de stalen kabels al bevestigd aan de klap, en aan de rechterkant was men nog volop bezig.

Straks om +/- 14u30 gaat men de kamags vanonder de brug rijden en hangt de klap nog alleen vast aan de stalen kabels.

En arbeiders van Aelterman schieten goed op met plaatsing van de leuning aan de onderhoudsweg.14 uur - 15u30

 

De strand jacks zijn klaar, de klap hangt in de kabels.De kamags rijden van de pijler in onderstaande slide.

25 februari 2009 (foto’s van 11 u)

 

De ruimte rond de laatste pijler in de Schelde langs de  kant van  Bornem was al langer omsloten met dikke keien.

Deze ruimte werd vandaag vol beton gepompt voor verstevigingswerk.

Betonmixers reden af en aan, en het was aanschuiven op de nieuwe brug om de betonpomp van de firma Leca niet te laten stilvallen.Vandaag moest de klap omhoog, maar vooraleer dit kon waren er nog wat voorbereidende werkzaamheden nodig.

De lieren werden losgemaakt, en het platform uit de basculekelder verwijderd.

En af en toe is het nog eens de moeite waard om de kou te trotseren :-)Om 14u16 begonnen de strandjacks aan hun werk.

De klap klom beetje per beetje de hoogte in.

Even diende men een 5 tal minuutjes halt te houden voor wat brand en snijwerk.

Daarna ging de klap terug beetje per beetje de hoogte in.

Wanneer de gaten van de klap en de bevestingsogen van de brug overeenkwamen kon men de klap vastzetten met bevestigingspinnen.

Daarna konden de strandjacks verwijderd worden.

 

Dit was een knap staaltje van samenwerking tussen de verschillende aanwezige firma’s

Cordeel, Sarens, Demako, Aelterman onder allesziend oog van  algemeen werfleider Freddy Govaert.

Mail me gerust wanneer ik iets of iemand vergeten ben.WEGENIS TWEEDE SCHELDEBRUG

 

AFRIT N16 – VIADUCT - TEMSE-CENTRUM/ KRIJGSBAAN

AFGESLOTEN VANAF 5 MAART

 

 

In het raam van de wegeniswerken aan de tweede Scheldebrug wordt de afrit N16 – Viaduct - Temse-centrum/Krijgsbaan, komend uit de richting van Bornem, vanaf donderdag 5 maart afgesloten gedurende een 14- tal dagen (weerverlet niet meegerekend).

 

Het verkeer wordt omgeleid via de N 16 langs het kruispunt Doorn/Gasthuisstraat.

 

26 februari 2009

 

Aelterman is bezig aan de leuning van het onderhoudspad kant Temse.

 

En de firma Leca vult de ruimte rondom de laatste pijler in de Schelde kant Bornem verder op.

Het werd hoogwater, men zal daar dus morgen mee verder doen.

Verder zit er een foto bij de van de ballastarm in de basculekelder.

27 februari 2009

 

De firma Sarens haalt hun materiaal van de brug.

Aelterman werkt de brug bij na het verwijderen van de trekogen.

(waar de strandjacks aan vast hingen)

Leca en interbeton vullen verder de ruimte rondom de pijler kant Bornem.28 februari 2009

 

De N16 kant Temse staat na de plaatsing van de greppels  klaar voor de asfalteringswerken.

Langs de kant van Bornem is men ook volop bezig aan de N16.