wpb21c2a4d.png
wp6313faf9.png
wp2f863fd8.png

© 2007 - 2009 Temsebrug.be

 

wpc0c6e7bc.png

wp3012d9dc.png

wp6d2da9b9.png

wp1e6e7cd9.png

wp0e13d218.png

wpa3ad41fd.png

wpecf5ef1d.png

wpa2323f9c.png

wp6afbc46f.png

wp2079e58b.png

wpe5eae462.png

wp6d88eddf.png

wpec5420d5.png

wp3820f579.png

wp04f019e8.png

wp9d392daf.png

wp1c8853d0.png

wpb302b537.png

wpc3d7c6e0.png

wp67a6e618.png

wp42222ab8.png

wpa4de918b.png

wpf4de37dd.png

wpd6c85fcc.png

wpfcf2a4c2.png

wp2bb97a5f.png

wp5a31a231.png

wp08a891f9.png

wpa116ea01.png

wp605185eb.png

wp76b5b721.png

wp0c5bb0aa.png

wp96540c7b.png

wpe113929f.png

wp20a8111e.png

wp94e875a3.png

wp5ffa0873.png

wpe714c4a1.png

Ontworpen door Franky Polfliet

wp7ee0f998.png

Onderstaande foto’s vallen allemaal onder de copyrights zoals op deze website apart wordt beschreven.

De bijhorende teksten zijn voornamelijk teruggevonden via  diverse zoekrobots van het internet.

Maar ook via de prachtige website van de gemeente Temse, en waar je nog vele andere bezienswaardigheden  of andere zaken op kan terugvinden.

Ik weet dat er altijd zaken vergeten of verbeterd kunnen worden, daarom apprecieer ik tips of andere ten zeerste via franky@temsebrug.be

 

Gemeentehuis, Markt, Temse  

 

Dit monumentaal bouwwerk, in eclecticistische stijl (= vermenging van stijlen) ontworpen door gemeente-architect Karel Nissens, werd voltooid in 1905 en in gebruik genomen in 1906.

Het bevat voornamelijk niet-traditionele en neobarokke elementen.

Op ongeveer dezelfde plaats bevond zich het vorige gemeentehuis, dat rond de eeuwwisseling werd gesloopt.

Het prachtige belfort, 31 m hoog tot de bovenkant van de windwijzer, een typisch voorbeeld in dit genre, bezit een beiaard met volautomatisch galmbordensysteem (het eerste in België).

De beiaard werd in werking gesteld in 1976.

Vooraan de brug (aan kant Temse) bevinden zich twee monumentale beelden van Karel Aubroeck:

De Schelde en De Golven,

beide geplaatst door het Ministerie van Openbare Werken

in resp. 1958 en 1964.

De ScheldeDe golvenKraan op “De zaat”

 

De laatste kraan van de oude Boelscheepswerf kreeg het gemeentebestuur gratis bij de aankoop van twee hectare grond op de werf.

Het vormt een monumentaal symbool van Temse roemrijke scheepsbouwverleden, en is tegelijk een blijvende hulde aan de scheepsbouwers.

De elektrisch rijdende torenkraan stamt uit 1957.

Het monument is sinds half 2004 beschermd.De Zaatman

 

Het meesterwerk van Noel Van Cauwenbergh, ex-Boelarbeider en amateurkunstenaar, kreeg op 29 oktober 2005 een ereplaats op de belangrijkste toegangsweg tot de oude Boelwerf.

Van op zijn sokkel overkijkt de gebeeldhouwde scheepsbouwer de site, waar aan de ene kant 950 gezinnen komen wonen en aan de andere kant een industriezone verrijst.

De Zaatman staat op de symbolische scheidingslijn tussen de woningen en bedrijven.De tuysscher en de azijnzeker

In de middeleeuwen was de spotnaam van de Temsenaar tuysscher, d.i. dobbelaar (of kaartspeler) voor grof geld. Hij wordt vermeld in het gedicht Langen Adieu (1561) van Eduwaert de Dene. Middeleeuwse reglementen die o.m. het tuysschen in en rond het kerkportaal verboden, staven de gehechtheid van de Temsenaar aan het dobbelen voor geld. De bijnaam geraakte geleidelijk in onbruik. Rond de 18de eeuw ontstond de huidige spotnaam van de Temsenaar: azijnzeker. De naam vindt zijn oorsprong in de toenmalige oprichting van meerdere azijnbrouwerijen (o.a. op den Hogen Hof) en houdt mogelijk tegelijk verband met het dialectwoord azijnze(i)ker of -pisser, dat zuurpruim betekent.

Temse vereeuwigde zijn spotnamen in het monument De tuysscher en de azijnzeker van Valeer Peirsman (1997, Wilfordkaai). Het meest populaire toeristische souvenir van Temse is de kaailoper-azijnzeker, een keramisch beeldje gebaseerd op den Bruine (Alfons Gosselin), de meest legendarische van alle kaailopers (zie verder onder Wilfordkaai en Beeldengroep De kaailopers) en op de spotnaam azijnzeker.

De kaailopers

Drie van de vier beelden zijn gebaseerd op authentieke kaailopers, met name den Bruine (Alfons Gosselin), uiterst links; de Mekker (Désiré Aelbrecht), tweede van links; en de Schele Wringer (Frans Vervynckt), uiterst rechts. De vierde kaailoper, tweede van rechts, staat symbool voor alle kaailopers. Het monument biedt ruimte voor toeristen om zich in dit gezelschap te laten fotograferen. De beeldengroep werd officieel onthuld door Staatssecretaris Miet Smet op zaterdag 25 mei 1991. Sindsdien vormt hij het toeristisch visitekaartje en is één der meest populaire herkenningstekens van Temse, o.m. vereeuwigd in de stripalbums Haaiman (Kiekeboe, Merho, 1993) en Het Zevende Zwaard (Jommeke, Jef Nys, 1993).De Watermolen

De Watermolen" aan de Wilfordkaai, nu een toeristisch informatiekantoor, dateert in oorsprong uit de 16de eeuw en was een getijmolen op de Vliet, een bijrivier van de Schelde.H. Amelberga

Volgens de legende stak de H. Amelberga ter hoogte van Temse de Schelde over op de rug van een steur om te ontkomen aan Karel Martel, die haar wilde huwen. Zij overleed te Temse op 10/7/772 en werd begraven in de kerk, die zij volgens de overlevering heeft opgedragen aan O.L.Vrouw. Vandaar dat de centrumparochie de O.L.Vrouwparochie noemt. De H. Amelberga is de beschermheilige of patrones van de gemeente.

Sinds 1964 bevindt zich in het midden van het Vlietpark een bronzen beeld van de H. Amelberga van de hand van Karel Aubroeck.

Leeuw in bos

Dit arduinen beeld is van de Sint-Niklase kunstenaar Frans Van Havermaet (18/2/1828-19/2/1899), beeldhouwer van o.m. het standbeeld van de cartograaf Gerardus Mercator in Rupelmonde en het O.L.V.-beeld op de Sint-Niklase Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hij vervaardigde deze leeuw in opdracht van kasteelheer Louis Janssens-Smits (1832-1884), die in 1878 tot senator werd verkozen.De Verwelkoming, Kouterstraat 3

Armand Loveniers (°Steendorp, 25/3/1943) creëerde dit bronzen kunstwerk, dat werd onthuld op zaterdag 25 maart 1995 t.g.v. de officiële opening van de OCMW- serviceflats (Residentie Sint-Elisabeth) door Vlaams Minister Wivina Demeester.Beeld Kom

Het bronzen kunstwerk van Maarten Miechielssens werd op 25 mei 2000 onthuld in de Schuttershofwijk te Elversele.Scheldebad

In 1969 werd het zwembad officieel geopend door wijlen sportschepen FERNAND SCHUERMAN, burgemeester AUGUST MAES, architecten en andere prominenten.
Het Scheldebad was één van de vier zwembaden in België met een verstelbare bodem.
Een aluminium constructie die door middel van vier grote vijzels op het gewenste niveau kon worden geplaatst.  

Dit systeem had het voordeel dat de diepte kon worden geregeld waardoor het zwembad geschikt werd voor alle leeftijden en ervaring op gebied van zwemmen.Kasteelhek

Het metalen hek dat ooit dienst deed als ingang naar het kasteel en bijhorend bos van de familie Janssens.

Dit staat in het Scheldepark.Landhuis, Kasteeldreef 14

Alleenstaand landhuis uit het begin van de 19de eeuw, gelegen in een omhaagd park met vele hoogstammige bomen en naar verluidt gebouwd als jachtpaviljoen van Bernadotte, koning van Zweden.In 1861 werd het aangekocht door August Sloor, die het aan de achterzijde uitbreidde. Rijk uitgewerkt interieur met achteraan een Egyptische zaal, tussen 1870 en 1881 door August Sloor, die een verdienstelijk kunstschilder was, eigenhandig beschilderd met Egyptische figuren.Onderweg

Het monumentaal beeld  ‘Onderweg’ van Noël Van Cauwenbergh  staat aan het treinstation van Temse op het Stationsplein.Jommeke

Dit bronzen beeld werd in opdracht van Jommeke-auteur Jef Nys vervaardigd door Valeer Peirsman. Als blijk van waardering voor de inspanningen die Temse sinds 1987 levert ten bate van de strip, schonk Jef Nys het beeld aan Temse. Het werd officieel onthuld door Minister Miet Smet op 27/9/1998.Beeld Lezende Jeugd (vóór bibliotheek)

Het beeld stelt twee zittende, lezende figuren in brons voor: een meisje dat in een boek leest en een jongeman die met een gesloten boek in de hand over haar schouder meeleest. Het lezende tweetal zit op een arduinen sokkel, die op zijn beurt is opgesteld in het midden van een natuurstenen ondergrond, die de vorm heeft van een opengeslagen boek.

Lezende Jeugd is een werk van beeldhouwer Valeer Peirsman (°Tielrode, 20/4/1932). Het werd gerealiseerd in opdracht van het gemeentebestuur in het kader van het decreet tot integratie van een kunstwerk in een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd gebouw, in dit geval de bibliotheek.Borstbeeld Arthur Wilford, Wilfordkaai

 

Arthur Wilford (°Temse, 8/3/1851 - +St.-Joost-ten-Node, 22/12/1926), lid van de vooraanstaande familie Wilford (cf. Wilfordkaai), was een voornaam pianist en componist. Hij studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en stichtte de uitgeverij Het Vlaamsche Lied en de Vlaamsche Muziekschool, de eerste Nederlandstalige muziekschool in Brussel, later Wilfordschool genoemd; vanaf 1904 (tot zijn overlijden) was hij directeur van deze instelling. Arthur Wilford speelde een belangrijke rol in de verspreiding van de Vlaamse muziek.

Het oorspronkelijke borstbeeld van de hand van de Brusselse beeldhouwer War Van Asten (1888-1958) stond van 1933 tot 1991 op het grasplein rechtover De Watermolen. Met het oog op de plaatsing van de beeldengroep De kaailopers enerzijds en de noodzakelijke restauratie van het beeld anderzijds, werd het in de lente van 1991 verwijderd. Het beeld bleek echter dermate aangetast, dat restauratie onmogelijk was. Op basis van het origineel creëerde Valeer Peirsman een nieuw beeld (kunststeen). Het kreeg een plaats op de volledig heringerichte hoek van de Wilfordkaai, waar tot 1970 het woonhuis stond waarin beeldhouwer Karel Aubroeck opgroeide. Het beeld werd officieel onthuld op zaterdag 20 juni 1992 ter gelegenheid van de opening van de Kaaifeesten. In juni 1995 werd het kunststenen beeld op de granieten sokkel vervangen door een bronzen versie. De uitvoering in kunststeen bevindt zich sindsdien in het Gemeentemuseum.Molens van Temse, (Markt en Wilfordkaai)

Deze maalderij werd in 1912 gebouwd met gedeeltelijk behoud van een oude woning die reeds in 1617 bestond (Boterhuis), het jaartal 1617 is in de gevel (zijde Wilfordkaai) aangebracht.

In de oude Vlaamse renaissancegevel zitten nog de oorspronkelijke kruismonelen.Ponton Temse

Via het ponton van Temse kunnen de diverse schepen hun passagiers veilig laten uitstappen.

 Huis De Klokke, Markt 4

Diep hoekhuis in rococostijl met barokelementen, beschermd bij Koninklijk Besluit van 21-2-1974. Het huis werd tussen 1764 en 1776 gebouwd in opdracht van Jan Franciscus van Strydonck, burgemeester van Temse van 1771 tot 1787. In 1918 werd het grondig gerenoveerd. Van 1966 tot 1972 was het Gemeentemuseum erin ondergebracht. In de jaren ’80 werden restauratiewerken uitgevoerd onder impuls van de nieuwe eigenaar.

Het medaillon van een Romeinse keizer in de voordeur is van de hand van de Temsese beeldhouwer Philip Nijs (1724-1805), schepen en stichter van de plaatselijke Academie. Het is versierd met guirlandes (bloemversiering) en onderaan zijn fasces afgebeeld, dit zijn roeden met vaak een bijl in het midden, symbool van heerschappij over leven en dood in het oude Rome.

 

 

Priester Poppemuseum

 

(eigendom kerkfabriek O.L.Vrouw),

Priester Poppestraat 35, Temse

In de stroom van de tijd, Markt

Dit kunstwerk werd door Emiel Uytterhoeven (°Beerzel, 25/5/1951) uit Kalmthout speciaal ontworpen voor het gerenoveerde marktplein, dat op 13 december 1996 officieel werd heropend en waarvoor een kunstwedstrijd werd uitgeschreven. De steenmassa in hardgraniet lijkt te splijten. Bovenaan is enkel de lijn van de barst zichtbaar. Dan opent het blok zich. In de openstaande barst van de steen begint het gepolijste oppervlak van bovenaan af langzaam meer en meer te golven. Deze zachte binnenzijde staat in fel contrast met de ruwe buitenzijde van de steen. De holte is als het ware een opengebroken koesterplaats voor ei- of coconvormen. De ronde vormen suggereren expansiekracht, een innerlijk potentieel. Zij symboliseren de volgende generatie, de toekomst. Het stromend water, dat in elke cultuur symbool staat voor leven, is het verbindend element en symboliseert de tijdstroom.

Het versterkt de in het kunstwerk gebruikte symboliek. Het beeld van 2,50 m hoog is in een cirkelvormige waterbak van natuurstenen tegels geplaatst. Het water stroomt van bovenaan in de holte naar beneden over de ronde stenen. De bodem van de kuip helt af, zodat het water samenvloeit in het diepste punt. Het gedeelte van de bodem waarop het beeld staat, komt niet onder water te staan.

Palingshuis op Wilfordkaai van TemseZonnewijzer op de WilfordkaaiHotel taverne Temsica

 

Is gelegen op de hoek Wilfordkaai en de Consciensestraat van Temse.Nieuw gemeentehuis en administratief centrum “De zaat”

Op vrijdag 30 juni 2007 vond de officiële opening plaats."Den Esch”

Het groengebied rond de vijver "Den Esch" dat je vind op "De zaat"

De vijver was deels bevroren op 19 februari 2008.

Recreatiedomein WaesmeerScheldedijk SteendorpBeeldhouwwerk Mariadal

Dit moeder en kind-kunstwerk werd in opdracht van de Bouwmaatschappij van Temse door de Temsese beeldhouwer Valeer Peirsman gebeeldhouwd en in kunstarduin gegoten.Eind oktober 1981 werd het beeld geplaatst in Mariadal, een bejaardenwijk van de Bouwmaatschappij. De officiële onthulling vond plaats in juni 1982 ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Bouwmaatschappij; dit jubileum vormde de aanleiding tot de opdracht.

Materniteit 'Sint-Gabriël'

 

Dit kunstwerk kan je vinden in de vroegere materniteit 'Sint-Gabriël'.

Het oude moederhuis huisvest nu de diensten van het O.C.M.W.

Aan dit beeld draaide zich een V1 tijdens WO2.

 

Je kan dit vinden op Huis ten halven te Tielrode.

Rechtover de ingang van het recreatiedomein Waesmeer.Beeldhouwwerk “Groeiende Stad”, Vuurkouter, Steendorp

Het kunstwerk Groeiende Stad van de Steendorpse kunstenares Sophia Scheltjens-Smit (Ginneken-Bavel, Nederland, 12/1/1933-29/8/1995)) was een schenking van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting te Brussel. Het bronzen beeldhouwwerk werd in december 1976 onthuld door Willy D’Havé, voorzitter van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting.Veerdienst Tielrode - Hamme

Het veer in Tielrode brengt jaarlijks vele duizenden mensen van en naar het natuurgebied “De Bunt” in Hamme. Sinds eeuwen bestaat er een veerdienst in Tielrode. De oudste schriftelijke vermeldingen gaan terug tot 1244. Waarschijnlijk bestaat de overzet nog veel langer.

Het Veer

Deze taverne is herbouwd op de plaats waar sinds mensenheugenis het hart van Tielrode klopt.KA-STAR-001

Dit bouwwerk kan je vinden aan het jeugdcentrum JOC De Nartiest.

Clemens De Landtsheerlaan 26 Temse

Decanale O.L.Vrouwekerk, Markt, Temse

Voornamelijk gotische en neogotische kerk met barokke toren.De kerk omvat talrijke kunstschatten en merkwaardigheden.

Bezoek is mogelijk op aanvraag.

Contactadres: toeristisch centrum 'De Watermolen'

Wilfordkaai 23 Temse e-mail : toerisme@temse.beSint-Jan-Evangelistkerk, Gelaagstraat, Steendorp

(1828-1889, laatste verbouwing)

 

Vrij massief kerkgebouw met de inkomtrappen en de toren op de rooilijn van de straat. Ruime pseudo-basilicale baksteenbouw in neoclassicistische stijl met neo-Romaanse voorgevel. Architecten: Frans Stoop (oorspronkelijke vorm) en August Van Assche (uitbreiding en toren - 1890). De vorm van de toren bezorgde de Steendorpenaars de bijnaam de mosterdpotten.

Merkwaardigheden: goed verlicht interieur, preekstoel (laatbarok met beeldhouwwerk van Petrus Cornelius De Preter), biechtstoelen (neoclassicistisch), hoofdaltaar en koorgestoelte (Mathias Zens). Het orgel (Delehaye) dateert uit 1835 en is beschermd bij Koninklijk Besluit van 7/2/1980.Sint-Petruskerk, Sint-Jozefstraat, Tielrode (1906)

Neogotische driebeukige kruiskerk.

De driebeukige bakstenen kerk, opgericht volgens de plannen van architect Henri Geirnaert, heeft een schip van 5 traveeën, een kruisbeuk en een vijfzijdig afgesloten koor. Op 14/5/1906 werd zij door Mgr. Antoine Stillemans, bisschop van Gent, ingewijd. De toren werd na de brand van 23/5/1933 volledig vernieuwd.

Merkwaardigheden: neogotische altaren, biechtstoelen, communiebank, koorbanken, lambrisering en preekstoel. Marmeren barokaltaren in de kruisbeuk en een witmarmeren zittende H. Maagd met Kind dateren uit de 18de eeuw. Het meubilair werd hoofdzakelijk ontworpen door de architecten H. Geirnaert en E. Van den Eynden.Sint-Margarethakerk, Dorpstraat, Elversele

(12de eeuw - 1894, laatste verbouwing)

De kerk werd beschermd bij Koninklijk Besluit van 20/7/1943.

Voornamelijk gotisch kruiskerkje met aangebouwde pui, op een verhevenheid in het dorp gebouwd en omringd door een kerkhof, dat sedert 1911 niet meer wordt gebruikt. De kern klimt op tot de Romaanse periode; in de 15de eeuw werd de kerk echter volledig gewijzigd in Brabantse gotiek.

Binnenin treft men aan de zuilen typische koolbladkapitelen aan. Boven de gewelven (niet toegankelijk) bevindt zich de enige bewaarde muurschildering in het Land van Waas (Laatste Oordeel-scene).

Een grondige buitenrenovatie gebeurde in de jaren 1989-1990. Op 19 oktober 1990 werd de kerk voor haar buitenrestauratie onderscheiden door het Verbond van de Kringen voor Heemkunde van Oost-Vlaanderen.In 1998 werd ook de binnenrestauratie voltooid.Christus-Koningkerk, Prinsenlaan, Temse (1963)

De Christus-Koningwijk werd parochie bij Koninklijk Besluit van 25/11/1952. Onder leiding van E.H. Paul Verstraeten, onderpastoor, werd in 1952 een noodkerk opgericht.

Op 11/6/1961 legde Mgr. Karel Calewaert de eerste steen van de nieuwe kerk. De inwijding vond plaats op 22/9/1963. E.H. Arthur Huyck, pastoor, was de bezieler van de realisatie. Architect was Eugène De Wit (Wetteren). Bij de herschildering van de kerk in 1992 werd een keramiek van de Temsese kunstenaar Jozef Pauwels, directeur van de Academie en Vaktekenschool, aangebracht achter het altaar: Door de wereld gaat het woord en het brengt zijn vruchten voort. De dynamiek van Christus' boodschap wordt uitgebeeld en daaruit ontstaat een kroon van vuur, die uitmondt op de kruisen van de calvarie: de droom van Christus-Koning.H. Hartkerk, H. Hartplein, Temse (1973)

De H. Hartwijk werd parochie bij Koninklijk Besluit van 2/9/1939. In datzelfde jaar werd een noodkerk gebouwd.

De plannen voor een nieuwe kerk werden door het Ministerie van Openbare Werken op 9/2/1970 goedgekeurd. Bouwheer was de kerkfabriek H. Hart, met als bezieler E.H. Raymond Laureys, pastoor. Eugène De Wit (Wetteren) en ir. Marc De Nil (Bazel) waren de ontwerpers.

Op 28/11/1970 vond de eerste steenlegging plaats, op 7/4/1973 de inwijding.Sint-Jozefkerk, Velle, Temse (1902)

Gebouwd in neogotische stijl. Architect was Frans Smet (Temse).

Driebeukige basilicale kruiskerk met vierkante voorgeveltoren.

Het interieur bestaat uit neogotisch meubilair. Veertien schilderijen van Camille Wauters (19deeeuw) stellen de staties van de kruisweg voor; oorspronkelijk hingen zij in de O.L.Vrouwekerk.

Velle werd parochie bij Koninklijk Besluit van 19/12/1910.H. Amelbergakapel, Cauwerburg, Temse (1814)

Kapel van de wegom (zie Algemene toeristische aantrekkingspunten), opgetrokken in neoclassicistische stijl, aan het eind van een lindendreefje.Reeds in de 14de eeuw (en waarschijnlijk veel vroeger) bevond zich op deze plaats een wonderbaarlijke H. Amelbergaput (bron), bekend als een plaats van gebed. Daar bevond zich ook een kruis, dat later door een stenen kapel werd vervangen. Het ontstaan daarvan wordt gesitueerd in 1607. De Italiaanse kunstenaar Remigio Cantagallina maakte een tekening van de kapel in 1612. Zij werd tijdens de Franse Revolutie gesloopt. De huidige kapel werd opgericht in 1814 . Zij bevat nog het H. Amelbergabeeld uit de oorspronkelijke kapel.

Sint-Jozefkapel van Tielrode

Bedevaarders trekken tijdens de maand maart naar het Heiligdom van Sint-Jozef. Het is de herbouwing van de oude kerk op de plaats van de middenbeuk. Alle afbraakmateriaal van de oude kerk werd herbruikt. De eerste steen voor deze kapel werd gelegd op 13 september 1912. De ingangsdeur, overgebleven van de oude kerk, draagt een ingesneden middenlijst met het jaartal 1672. (Waarschijnlijk een nieuwe deur na een doortocht van de Geuzen) In de tuin (vroeger een deel van het kerkhof van Tielrode) zijn zeven kapelletjes opgericht die de zeven vreugden en de zeven smarten van Sint-Jozef uitbeelden. Het eerste kapelletje is een gift van Paus Pius X. Het laatste is geschonken door Mgr. Stillemans, Bisschop van Gent.

Groot-Temse heeft nog veel meer kapelletjes.

Ze hier allemaal plaatsen zou te ver gaan.

Hiervoor verwijs ik graag naar de Sint-Amelbergagilde.

Beeld Kijkend naar de Stilte (de kikker), Veer, Tielrode

Dit kunstwerk van de Sint-Niklase kunstenaar Albert De Smedt (°Sint-Niklaas, 30/7/1927), dat werd vervaardigd in kunststeen en polyester, werd op 23 mei 1992 onthuld t.g.v. de Dorpsfeesten in Tielrode.Beeld DenToeter

Het standbeeld van Valeer Peirsman werd op 27 september 2000 onthuld aan het veer van de Durme te Tielrode.

Herenhuis, Hoogkamerstraat 1

Alleenstaand bepleisterd herenhuis in neoclassicistische stijl uit de 19de eeuw, omgeven door een grote, omhaagde tuin. Samen met de nabijgelegen gebouwen, eveneens eigendom van het gemeentebestuur, maakte het vroeger deel uit van de bier- en azijnbrouwerij Seghers-Smet, in 1852 opgericht en in de jaren 1930 stopgezet.

Van 1981 tot 1991 was de gemeentelijke bibliotheek er gehuisvest. Na grondige verbouwingswerken werd hier in 1992 de Academie voor Muziek, Woord en Dans (filiaal van Sint-Niklaas) ondergebracht en in september 1993 - in een ander gedeelte.Huis op Wilfordkaai

Schaliënhuis, Cauwerburg 212

Dit sterk gerenoveerde landbouwershuis zou rond 1610 gebouwd zijn onder de naam Stad Antwerpen. Bouwheer was Christoffel Van Etten, schepen van de stad Antwerpen en heer van Cauwerburg. Later kreeg het de benaming Schaliënhuys, omdat het met schaliën was bedekt (alleszins na 1628).

De datum 1622, aangegeven door muurankers op de linkerzijgevel, wijst waarschijnlijk op een sterke verbouwing. De deur met sierlijk bovenlicht dateert uit de 19de eeuw. Heden ten dage heeft het gebouw de functie van Salons (feestzaal).Sint-Amelberga op haar stuer op weg naar Temse.

 

Ja meiske, jij hebt in het jaar 772 wat teweeg gebracht

De meinse klappe de’r nau nog van (Temstes dialect)

Aan de lezers: Bedankt voor uw bezoekje aan Temsebrug.be

Veel leesgenotWeb Counters
Web Site Hit Counters

Straatnamen Groot-Temse

Dit omvat Temse – Tielrode – Steendorp – Elversele

Best te vinden via >> KLIK <<

 

AFSCHRIJVERSLAAN

AKKERSTRAAT

ALBRECHT RODENBACHLAAN

ANEMONENLAAN

ANTWERPSE STEENWEG

APPELSVOORDE

ARAGONIALAAN

ARTHUR MEERSMANSTRAAT

ARTHUR VAN DAELESTRAAT

AUGUST DE BATSLAAN

AZALEALAAN

 

BANK

BEEKSTRAAT

BEELDSTRAAT

BEGONIALAAN

BELGIELAAN

BERGSTRAAT

BERKENLAAN

BETTEHEMSTRAAT

BEUKENLAAN

BEVRIJDINGSTRAAT

BLAUWHOFSTRAAT

BLINDSTRAAT

BOKMOLENSTRAAT

BOLDERIKSTRAAT

BOODTSTRAAT

BOONAKKER

BORLUUTSTRAAT

BRAMERSDAM

BRANDERSLAAN

BRANDSTRAAT

BRIGADE PIRONSTRAAT

BROEKSTRAAT

BUIZENLEGGERSLAAN

BURGGRAVESTRAAT

BURGEMEESTER ACHIEL HyeMANSTRAAT

BURMTIENDESTRAAT

 

CAMILLE VENNENSLAAN

CAUWERBURG

CESAR HINDERDAELSTRAAT

CLEMENT DE LANDTSHEERLAAN

CLEMENT D’HOOGELAAN

CONSCIENCESTRAAT

 

DAHLIALAAN

DE LOKERS

DENNENLAAN

DIJKSTRAAT

DISERE VAN RAEMDONCKPLEIN

DOMINICANESSENSTRAAT

DOORNSTRAAT

DORPSTRAAT

DUITSLANDSTRAAT

DURMEDAL

DURMESTRAAT

 

EDGARD TINELPLAATS

EDGARD DE SUTTERLAAN

EECHOUTDRIESSTRAAT

EGLANTIERLAAN

EIGENLO

EIKENLAAN

ELSSTRAAT

EMIEL VAN BOSCHSTRAAT

ERICALAAN

ESDREEF

EUPENLAAN

EUROLAAN

EUROPLAAN

 

FELIX TIMMERMANSLAAN

FLORIAPLEIN

FLORANT BEECKXLAAN

FLOR KIEDENLAAN

FONTEINSTRAAT

FRANKRIJKSTRAAT

FRANK VAN DYCKELAAN

FRANS BOELPLEIN

FRANS SMETSTRAAT

 

GANSTIENDEN

GASTHUISSTRAAT

GEBROEDERS BOELLAAN

 

GEBROEDERS VAN RAEMDONCKSTRAAT

GELAAGSTRAAT

GENTSTRAAT

GEORGES VAN DAMMEPLEIN

GLADIOLENLAAN

GODEVAERT BRAEMSTRAAT

GRENSSTRAAT

GROTE DWEERSTRAAT

GUIDO GEZELLELAAN

GUIDO GEZELLEPLAATS

GULDENWAL

 

HAAGDAM

HAASDONKSESTEENWEG

HAVERHEIDELAAN

HEILIG HARTPLEIN

HEIRPUTSTRAAT

HEISTRAAT

HEMELRIJKSTRAAT

HENDRIK HyeMANPLEIN

HERDERSTRAAT

HERMELGEM

HOFSTRAAT

HOF TER ELSTLAAN

HOGENAKKERSTRAAT

HOLLEBEEK

HOOGKAMERSTRAAT

HOSPITAALSTRAAT

HOUTBRIEL

HOUTKAAI

HUIS TEN HALVE

HYACINTENLAAN

 

ITALIESTRAAT

 

JAN ALBERT DE ROOVERSTRAAT

JAN DE MALSCHELAAN

JAGERSTRAAT

JEF DE PAUWSTRAAT

JOS HOSTELAAN

 

KAAISTRAAT

KAMIEL WAUTERSTRAAT

KAPELANIELAAN

KAPELSTRAAT

KARDINAAL CARDIJLAAN

KAREL AUBROECKLAAN

KAREL NISSENSSTRAAT

KAREL SUYSTRAAT

KAREL VAN HOEYLANDTLAAN

KASTEELDREEF

KASTEELSTRAAT

KATTEBRUG

KERKHOFSTRAAT

KERKSTRAAT

KLEINE DWEERSTRAAT

KLINKNAGELPLEIN

KLOOSTERLAAN

KONING ALBERTLAAN

KONING BOUDEWIJNLAAN

KONINGIN PAOLALAAN

KONINGIN FABIOLALAAN

KONING LEOPOLDLAAN

KORTE GEWINDE

KORTE LANDMOLENSTRAAT

KOUTERSTRAAT

KRAAKSTRAAT

KREKEL

KRIJGSBAAN

KRIMPERSLAAN

KRUISSTRAAT

 

LAAGSTRAAT

LANDBOUWSTRAAT

LANDMOLENSTRAAT

LAND VAN WAASLANDLAAN

LASSERSLAAN

LAUWERSHOEK

LEGEN HEIRWEG

LEIE

LEIEDAM

LEON CORTHALSSTRAAT

LEPELSTRAAT

LUISEEKDAM

LUISEEKSTRAAT

LUXEMBURGSTRAAT

 

MAGNOLIALAAN

MARIADAL

MARKT

MEERSSTRAAT

MERELWEGEL

MOLENSTRAAT

MOLSTRAAT

MONTEERDERSLAAN

MOORTELSTRAAT

MUNTSTRAAT

 

NAGELHEETMAKERSLAAN

NARCISSENLAAN

NEDERLANDSTRAAT

NEGENOOGSTRAAT

NIEUWE STEENWEG

NIJSSTRAAT

NIJVERHEIDSTRAAT

NINI BULTERYSSTRAAT

 

 

OEVERDAM

OEVERSTRAAT

OLMENLAAN

ONDERHOUDLAAN

OOSTBERG

OOSTBERGDREEF

ORLAYLAAN

OSCAR VAN DURMELAAN

OUDESTRAAT

OUDE HEIRBAAN

OVERSPRONGSTRAAT

 

PACHTGOEDSTRAAT

PANEELLAAN

PARKLAAN

PASTOOR BOELSTRAAT

PASTORIJSTRAAT

PATERSTRAAT

PASWERKERSLAAN

PETER BENOITLAAN

PHILEMON HAUMANSTRAAT

PHILIPPE SAVERYSLAAN

PIET NUTENLAAN

PIETER DIERICKXLAAN

POLDERSTRAAT

PONTWEG

POTAARDESTRAAT

PRIESTERAGE

PRIESTER POPPESTRAAT

PRINSENLAAN

 

REEKSTRAAT

ROELAND LEFEVRESTRAAT

ROOMAKKERWEGEL

ROTSTRAAT

ROZENLAAN

RUISSTRAAT

RUPELMONDESTRAAT

 

SALVIALAAN

SCHAUSELHOEKSTRAAT

SCHELDESTRAAT

SCHIPPERSLAAN

SCHOENSTRAAT

SCHOOLSTRAAT

SCHRIJNSTRAAT

SCHUTTERSHOF

SCOUSELSESTRAAT

SECRETARIS GENERAAL BOERENBOOMSTRAAT

SINT-AMELBERGALAAN

SINT-JANSLAAN

SINT-JORISSTRAAT

SINT-JOZEFSTRAAT

SINT-MARGRIETSTRAAT

SINT-SEBASTIAANSTRAAT

SMEDERIJPLEIN

SMESSTRAAT

SPARRENLAAN

SPOORWEGLAAN

STATIONSPLEIN

STATIONSSTRAAT

STEENDONKSTRAAT

STEENWEG HULST-LESSEN

STELLINGMAKERSLAAN

STERSTRAAT

STOKHOEKSTRAAT

SWEIGERS-NOORD

SWEIGERS-ZUID

 

TEKENAARSLAAN

TEMSESTRAAT

’T FOORT

THEO DE DECKERLAAN

TONY VAN OSLAAN

TRIPHON DE SMETSTRAAT

TULPENLAAN

 

UILENBERG

 

VEERSTRAAT

VELDSTRAAT

VELLE

VERBINDINGSTRAAT

VERZUSTERINGSLAAN

VESTWEGEL

VIADUCT

VIJFHUIZENSTRAAT

VLAANDERENLAAN

VLIETDAM

VOGELZANG

VOLKSPLAATS

VOORUITGANGSTRAAT

VREDESTRAAT

VRIJHEIDSTRAAT

VROONHOFLAAN

VUURKOUTERPLEIN

 

WALBOGAARD

WALGOEDSTRAAT

WARANDESTRAAT

WELVAARTLAAN

WILFORDKAAI

WINNINGLAAN

 

RECREATIEDOMEIN WAESMEER

 

BOSWEG

CABINESTRAAT

CANADALAAN

DORUSDREEF

DWARSWEG

ELZENPAD

FAZANTENWEG

IEPENLAAN

LANGEBAAN

LEEMSTRAAT

LIJSTERBESLAAN

LOODSDREEF

MEIDOORNLAAN

OVENVIERDREEF

OVENVIJFWEG

ROMEINSEWEG

SPEELTUINWEG

STEENBAKKERSWEG

WILGENWEG

 

 

 

 

 

 

 

’Sint-Joris en de Draak’

 

Het basreliëf ’Sint-Joris en de Draak’ is na bijna een kwarteeuw opnieuw in de Sint-Jorisstraat te zien.

Het kunstwerk werd geïntegreerd in Den Uil, een nieuw project van Valeer Peirsman, en kreeg een plaats op de hoek van de Sint-Jorisstraat, Parklaan en Fonteinstraat.

 

Het basreliëf Sint-Joris en de Draak werd in 1934 door Karel Aubroeck gemaakt. “Aubroeck kreeg in 1931 de opdracht van het IJzerbedevaartcomité om vier beelden te maken voor de IJzertoren in Kaaskerke”.

“Voor die monumentale opdracht was zijn atelier niet groot genoeg.

Om te kunnen uitbreiden, kocht Aubroeck grond van Petrus Bolsens. Sint-Joris en de Draak was hoogst waarschijnlijk het kunstwerk waarmee hij die aankoop betaalde.

Het basreliëf van Karel Aubroeck werd ingemetseld boven de ingang van het Bolsenshof, de herenboerderij van Petrus Bolsens in de Sint-Jorisstraat.”

Na de afbraak van het Bolsenshof in 1984 kwam Sint-Joris en de Draak in handen van de familie Rooms, de nazaten van Petrus Bolsens.

Het was Davidsfondsvoorzitter François Van Royen die de gemeente ervan overtuigde om het kunstwerk aan te kopen.

De Sint-Jorisstraat wordt in de volksmond trouwens den Uil genoemd.

Die symboliek van Sint-Joris en Den Uil is nu vereeuwigd.”