wpb21c2a4d.png
wp6313faf9.png
wp2f863fd8.png

© 2007 - 2009 Temsebrug.be

 

wpc0c6e7bc.png

wp3012d9dc.png

wp6d2da9b9.png

wp1e6e7cd9.png

wp0e13d218.png

wpa3ad41fd.png

wpecf5ef1d.png

wpa2323f9c.png

wp6afbc46f.png

wp2079e58b.png

wpe5eae462.png

wp6d88eddf.png

wpec5420d5.png

wp3820f579.png

wp04f019e8.png

wp9d392daf.png

wp1c8853d0.png

wpb302b537.png

wpc3d7c6e0.png

wp67a6e618.png

wp42222ab8.png

wpa4de918b.png

wpf4de37dd.png

wpd6c85fcc.png

wpfcf2a4c2.png

wp2bb97a5f.png

wp5a31a231.png

wp08a891f9.png

wpa116ea01.png

wp605185eb.png

wp76b5b721.png

wp0c5bb0aa.png

wp96540c7b.png

wpe113929f.png

wp20a8111e.png

wp94e875a3.png

wp5ffa0873.png

wpe714c4a1.png

Ontworpen door Franky Polfliet

wpf45ae715.png

AUTEUR EN COPYRIGHTSRECHT WAARSCHUWING

Door  Temsebrug.be te bezoeken, bent U akkoord met de volgende voorwaarden:

Alle op Temsebrug.be afgebeelde gegevens, zoals teksten, foto's , illustraties, filmpjes, logo's enz. worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan nooit, en op geen enkele wijze over op personen of rechtspersonen, die toegang krijgen tot Temsebrug.be

Het is de gebruiker / bezoeker van Temsebrug.be niet toegestaan de inhoud van Temsebrug.be te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,zonder schriftelijke toestemming van de maker van het werk.

(Werkwijze overdracht, zie onderaan)

Het zonder schriftelijke toestemming gebruik en/of publicatie van het beeld- en tekstmateriaal, b.v op sites van derden (privé, instelling of zakelijk), wordt beschouwd als aankoop van een product.

 

Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publicatie van bovenstaand materiaal niet direct te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de webhost, bij wie die site ondergebracht is.

Het verschuldigde bedrag wordt bij ingebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsook alle gerechtelijke kosten.

In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer bij Temsebrug.be in rekening gebracht.

Dientengevolge wordt degene , die hiervan gebruik maakt , door Temsebrug.be gefactureerd. Hieraan gaat geen enkele waarschuwing vooraf ! Dit kan gemakkelijk oplopen tot vele duizenden Euro's.

Werkwijze overdracht van auteursrecht en licentie:

De overdracht van het auteursrecht kan alleen door middel van een onderhandse akte. Deze mag op papier , maar ook elektronische akten zijn tegenwoordig mogelijk. Daarbij moeten de woorden "overdracht" en de "aanvaarding" daarvan bij voorkeur letterlijk worden opgenomen. Ook moet de akte worden ondertekend door beide partijen.

Franky

 

 

Polfliet Franky aldus verantwoordelijke voor de website Temsebrug.be kan  nooit verantwoordelijk gesteld worden wanneer mocht blijken dat bepaalde informatie onvolledig, onnauwkeurig, onjuist of achterhaald is.

Het fotowerk laten alleen de vooruitgang van de werken zien.

Het niet naleven van PBM’S op de werf, verkeerde materialen, foute constructies en/of werkwijzen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator van de werf.

Het toevallig en van op de openbare weg fotograferen van zaken die in strijd zijn met de arbeidswetgeving kan nooit in de schoenen van de fotograaf worden gestoken.

Schiet niet op de pianist” is een gezegde dat hier een werkende betekenis heeft!!

Alle foto’s dragen het copyright en hebben enkel een informatief en educatief doel.

Nooit of nooit zal worden geduld dat foto’s zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.

Lees het deel auteursrechten.

 

Auteursrechten  KLIK <<__